Osakonna asutamine

7. aprillil 1996 tuli Pärnus kokku kaheksa suguvõsauurijat, et moodustada Pärnu osakond, juhatajaks valisime Sirle Saluste, sekretäriks Eve Jürgensi. Sel ajal olid liikmeteks 12 Pärnu linnas ja maakonnas elavat suguvõsauurijat, praeguseks on liikmeid 30, neist kaks liitus seltsiga tänavu. Alustasime osakonna tegevust oma "raamatukogu" soetamisega, ostsime suguvõsa uurimist hõlmavaid raamatuid (Kalev ja Tiiu Jaago "See olevat olnud"; Juhan Kahki "Talude päriseks ostmise lugu", arhiivide fondide teatmikud jm), samuti kogusime kokku ajakirjanduses ilmunud genealoogilist materjali.

Esimesel tegevusaastal saime genealoogia seltsilt aparaadi mikrokaardi lugemiseks, mis on ümber tehtud filmide vaatamiseks. Filme laenutame Tallinnast. Koostati üle vabariigi elavate suguvõsauurijate nimekirjad uuritavate maakondade järgi, mida esimest korda tutvustasime 1996. aasta EGeSi suvepäevadel Vana-Võidus. Et tõsta liikmeskonna arvu, kutsusime kohaliku lehe abiga Pärnu raamatukogu lugemissaali asjast huvitatud. Kohale tuli ligi 30 huvilist, kellele tutvustasime seltsi tegevust ja kuidas sugulasi otsida arhiividest. Selle üritusega täiendasime oma seltskonda 10 liikme võrra!