Käisime Pärnu-Jaagupis

27. novembril 1999 tutvusime Pärnu-Jaagupi kiriku ajalooga, kooli muuseumiga ja Elmu Rukki kodu-arhiiviga. Üritust juhtis Sergei Seeland, kes on aastaid uurinud Pärnu-Jaagupi ajalugu. Tema poolt on trükivalgust näinud mitmed uurimused, 2000.a andis välja raamatu “Pärnu-Jaagupi kihelkonna kirikulugu”.

EGeSi 10. aastapäeva raames toimunud näitusel olid üleval mitmed pärnakate tööd: Marko Livental tutvustus genealoogia programmi Brother-s Keeper 5.2G võimalustest, Elmu Rukki uurimistöö Pärnu-Jaagupi kalmistust, Marje Neitsovi pulmakroonika, Mart Liira uurimus Tahkurannas esinevatest perekonnanimedest, Eve Jürgensi kõukude tabel jm.

Seltsi liikmed Sirle Saluste ja Eve Jürgens on trükkinud maha mikrofilmidelt suure osa Häädemeeste kiriku personaalraamatust, aastal 2000 alustati 1939. aasta rahva-loenduse nimekirjade trükkimisega. Algmaterjaliga aitas meid Pärnumaalt pärit ajaloolane Ants Ruusmann. Trükitud on Saarde, Häädemeeste ja Tõstamaa valla nimekirjad.

Käisime Soomes

27. - 30. maini 1999 a. külastas Eesti Genealoogia Selts soome suguvõsauurijaid, reisist võttis osa 3 pärnakat. Reisimuljetest saime kõik osa tänu Elmu Rukki filmitud videole.

Mini-näitus

Et leida huvitavaid ideid sugupuude vormistamiseks, oli veebruaris 1999. a Pärnus üleval mini-näitus pärnakate koostatud töödest.