Jõulupidu kodu-uurijatega

09. detsembril 2001 lõpetasime selle aasta ühised tegemised kodu-uurijatega piduliku jõululauaga Vana-Pärnu päevakeskuses. Iga liige andis lühi-ülevaate möödunud aasta tegemistest.

Pärnu Muuseumis, lisaks esimene veebileht

14. novembril 2002 tutvusime Pärnu Muuseumi noorte teadurite tööde-tegemistega, saime näha viimasel aastal muuseumi poolt välja antud trükiseid. Üritusel osalesid nii EGeS ja EKUS-i liikmed, nende poolt välja antud uurimistöödest on muuseum väga huvitatud. Pärnu Maa-arhiivi juhataja hr. Idvand tutvustas oma uurimust Pärnu linna ja maakonna ajaloost 1951.

Tänu Marko Liventalile on Pärnu osakonna tegemised alates novembrist 2002 kajastatud ka Eesti Genealoogia Seltsi kodulehel. Panime paika ettevõtmiste kava: teha tuleval suvel oma seltsingule väike õppereis oma maakonda; tutvuda Pärnu uus-ehitustega (12.oktoobril Pärnu kolledž, edaspidi raamatukogu, kontserdimaja jms); külastada Pärnu ajaloomuuseumi; võtta ühendust kirikute kogudustega ning kohtuda Sõjahaudade Hoolde Liidu esindajaga.

Leiame, et meil on üks tore ühing, just seltskondliku läbikäimise tõttu - on peetud ühiseid (küll koosoleku nime all) jaani-, mardi- ja kadripäevi, üheltki ürituselt ei puudu kohvi ja koogid. Mitmed koosviibimised on Elmu Rukki ja Sirle Saluste videole salvestanud. Igal kuul käiakse kord nelja-viiekesi Tartus Ajalooarhiivis, ei olda kadedad ka teistele sugulasi leides infot jagades.

Meil käis külas Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit

4. novembril 2002 kutsusime külla Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu tegevdirektori Tojak, Tiina, kes tutvustas liidu tegemisi. Uuritakse I maailmasõjast, vabadussõjast, 1905. aasta mässust, II maailmasõjast, metsavendlusest osavõtjaid. Infopangas on nende kohta eluloolisi andmeid, teenistuskäike, sõjalisi auastmeid jms. On tegeletud küüditatute, sõjavangilaagrites viibinute, vähesel määral soomepoiste nimekirjadega. Põµhiline tegevus on sõjameeste, metsavendade haudade otsimine, nende tähistamine ja ka taastamine (Tallinna Siselinna kalmistu) endisel kujul. ESHL on hea koostöö arhiividega, andmeid saadakse ka välismaalt. Välja on antud mitmeid raamatuid ja brožüüre, mille õnnelikeks omanikeks said tänu pr. Tojaku annetusel Pärnu suguvõsauurijad.

Pärnu Kolledžis

15. oktoobril 2002 kuulasime Pärnu Kolledži saalis Helbe Merila-Lattik-u huvitavat ettekannet Pärnu korgivabriku endistest omanikest ja nende genealoogiast (perekonnad Auster ja Lehmann). Haldusdirektor Sirje Talving tutvustas kolledži ajalugu 1991.aastast tänapäevani, rääkis õppimisvõimalustest ja üliõpilaste elu-olust. Saime näha hoones asuvaid ruume nii uusehituses, kui ka korgivabriku (nõukogude aegse kalakombinaadi) endiste seinte vahele rajatud raamatukogu.

Hooaja avamine

08. septembril 2002 avasime suguvõsauurijate uue hooaja. Oma suvistest suguvõsa kokkutulekutest rääkisid Marje Neitsov ja Sirle Saluste; Olustvere konverentsist Mart Liira; Seliste külatoa asutamisest Eve Jürgens.

Kodu-uurijatega õppereisil Vändra kandis

30. juunil 2002 sai piiratud arv suguvõsauurijaid kaasa teha EKUS Pärnu seltsingu korraldatud õppereisist Vändramaile. Tutvustati Sindi linna, Taali mõisa ajalugu, jalutasime Tori kalmistul, külastasime Vändra Naisseltsi hubast ja külalislahket maja. Sai jalutatud Vändra Gümnaasiumi õuel, naabruses asuval kalmistul ja sisse astutud kirikusse. Kurgjal Käisime C.R.Jakobsoni perekonna-kalmistul ja talumuuseumis. Rehetoas ootas meid priske ja maitsev lõuna. Riisal ootas meid Jaksi Milla koduse korbiga. Käisime läbi väikse raba-ringi, et kõhud Kurgja roogadest nõnda täis olid, joi piknik pidamata. Põlendmaa kaudu sai sõidetud Seljametsa, külastatud sealset muuseumi.

Koos kodu-uurijatega AGAPE keskuses

29. mail 2002 käisid Pärnu suguvõsa- ja kodu-uurijad AGAPE keskuses, kus tutvusime majaga, selle ajalooga ja tegevusega. Kohvikus andis hr Tõnu Kuusemaa põhjaliku ülevaate religiooni ajaloost, põhjendas ususõdade tekkepõhjuseid ja palju muud. Igati hariv ja huvitav üritus.

Mikrofilmide esitlus

14. märtsil 2002 kutsus Pärnu Maaarhiiv kõiki asjahuvilisi Tartust saadud Pärnumaa XVIII - XIX sajandi hingeloendite mikrofilmide esitlusele. Arhiivi tegemistest kõnelesid Indrek Kuuben ja Kalev Jaago. Mikrofilmide vaatamiseks tuleb aeg kinni panna.

Aruande-valimis-koosolek

27. jaanuaril 2002 toimus Marje Neitsovi kodus Sindis EGeS Pärnu aruande-valimis-koosolek, osavõtjaid 15. Päevakorras oli uue aasta tegevusplaani koostamine; uue juhatuse valimine. Sellest aastast kuulub EGeS Pärnu juhatusse - Marje Neitsov, Sirle Saluste, Eve Jürgens ja Marko Livental.