Jõulupidu kodu-uurijatega

Kodu-uurijate koosolekul sai kokku lepitud, et kodu- ja suguvõsa-uurijate ühine Jõulupidu toimub 16.detsembril 2006 algusega 13.00 Ingeri-Soome seltsi majas Lõuna tn 18. Osavõtu maks 35.00.

Seltsi sügisene koosolek

EGeS Pärnu haru sügisene kokkusaamine toimub 29. oktoobril kell 13.00 Ingeri-Soome Seltsi majas.
Räägime 2007.a suvepäevadest Saaremaal; kogume infot sellel suvel toiminud suguvõsa kokkutulekutest ja korjame liikmemakse

Koduloolaste konverents

Koduloolaste konverents 14. oktoobril 2006
"Ekskursioon kodukohast" algusega kell 8.45. Laiksaare metskonna juurest.
Kilingi-Nõmme klubis kell 12.00 konverents "Kes me oleme siin Liivimaal"
Esinejad:
1. Tampere Ülikooli filoloogia professor Lembit Vaba: "Läti-Eesti keelesuhetest"
2. Eesti Rahva Muuseumi direktor Toivo Sikka: "Liivi aines Eesti Rahva Muuseumis"
3. Tegeliku Usuteaduse professor Tartu Teoloogia Akadeemia rektor Eenok Haamer: "Kes me oleme rahvusena".
4. Pale Muuseumi juhataja Razma Noriža: "Liivi sugupuud Pale muuseumis".
5. Liivisõprade ühingu aseesimees Jaak Prozes: "Ühingu tegevusest"
6. LK Pärnu-Viljandi regiooni kaitse planeerimise spetsialist Murel Merivee: "Piiriülene Põhja-Liivi kaitsekorralduskava".
7. Dotsent Tiit Merenäkk: "Kohanimed siin- ja sealpool piiri"
8. Heinaste koduloouurija Margods Renemanise raamatu "Ainaži" esitlus.
Korraldustoimkond 564 545 80

EKUS ja Pärnumaa Koduloolaste seltsi koosolek

Neljapäeval, 6.aprillil kell 11.00 on järjekordne kokkusaamine Ingerisoome kultuuriseltsi ruumes.
- Malle Alunurm esitleb oma uut Kabli ajalooraamatut. Tal on põhjalikult ette valmistatud esitlus, koos video näitamisega.
- Registreerime 5.mail Raadile muuseumi sõitjaid (koos Viljandlastega)
- Paneme kirja 10-11.juunil suvepäevadele sõitjaid
- EKUSi üldkogul alustati soovijate kirja panekut Põlvamaa ekskursioonile 5.-6.augustil (juba kirjas 17 inimest)
- müügil EKUSi ja Muinsuskaitse Seltsi ühine kogumik

Kohtumiseni!

Ester Kerge

Gooti kirja kursused

1. aprillil ja 2. aprillil kell 10.00 - 14.00 toimub Ingeri-Soome Seltsi maja keldrisaalis gooti kirja kursused.

Koosolek Ingeri-Soome Seltsi majas

19. veebruaril 2006 kell 13.00 ootame suguvõsauurijaid Ingeri-soome seltsi majja. Kaasa võtame oma elulood brožüüris avaldamiseks. Paneme enda jaoks paika - millisel nädalavahetusel märtsis sobiks korraldada gooti kirja kursust. Kuulame Sybille Leino kogemusi sugupuude uurimisel.

Kohtumine Vantaa Suguvõsauurijate seltsi juhataja Teuvo Ikonen-iga

25. jaanuaril 2006 kohtusid Marje Neitsov ja Eve Jürgens Vantaa Suguvõsauurijate seltsi juhataja Teuvo Ikonen-iga. Neil on seltsis 460 liiget, kellest enamik juba "hallipäised", meil rohkem kui 10x vähem! Vahetasime infot oma seltsi tegevusest, seltsi suvepäevadest ja suvistest väljasõitudest. Oli võimalik tutvuda nende kodulehega. T.Ikonen kinkis Pärnu seltsile oma sugupuust koostatud raamatu ja mitmeid suguvõsa uurimisalast ajakirju. Lubasime edaspidi e-posti kaudu sidet hoida.

Koosolek Ingeri-Soome Seltsi majas

22. jaanuaril 2006 Pärnu suguvõsauurijate esimene koosolek saab toimuma Ingeri-Soome Seltsi majas (Lõuna tn 18). Pühapäeval algusega kell 13:00. Valime juhatust, teeme suveplaane ja ootame infot - kui paljud meist vajaks gooti kirja õppust.