Sügisene osakonna koosolek

Selle hooaja esimene koosolek toimub 7.oktoobril kell 13.00 Ingeri-Soome Kultuuriseltsi majas Lõuna tn 18.

Eesti Genealoogia Selts ootab vastust septembrikuu jooksul, palju osakondadest soovitakse osta laualehte "Põlvnemislugu".

Sel aastal ilmunud numbrid 19 - 21 maksavad 5 krooni leht, edaspidi 7 krooni leht. Laualehe vanemad numbrid kuni veebruar 2003 on nähtavad Tallinna EGeS kodulehel http://www.hot.ee/mether/ - teoste all on "Põlvnemislugu". 

Veel oodatakse infot sel suvel toimunud suguvõsa kokkutulekute kohta. Vajatakse teavet kokkutulnud suguvõsa perenime, toimumise aja- ja koha ning osalejate arvu kohta. Ei ole üldse tähtis, kes korraldas, peaasi, et toimus.

Hõimupäevad

6. - 7. oktoober 2007 Liivlaste hõimupäevad Pärnus

Euroopa Muinsuskaitsepäevad European Heritage Days

18. – 30. september 2007
Ajalooline keskkond – miljööväärtus?

18. september Euroopa Muinsuskaitsepäevade avamine
Kell 15.00 Avamine Tartu ajaloolises jaamahoones. Sõnavõtuga tervitavad kultuuriminister Laine Jänes, Tartu Linnavalitsus, Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu, Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees Jaan Tamm; mälestise omanik Rein Kilk tutvustab jaamahoonet; suupisted
Kell 16.30 Kultuurikeskuse „Ateen" külastus, ringkäik Supilinnas. Juhatab Muinsuskaitseameti vaneminspektor Mart Siilivask
19. september Konverents „Aeg lisab väärtust", Tartu Ülikooli Ajaloomuuseum

KAVA:

 • 10.00 - Konverentsi avamine. EMS esimees Jaan Tamm
 • 10.20 - Tartu linnavalitsuse esindaja
 • 10.30 - Epi Tohvri, Eesti väikelinnad
 • 11.00 - Mart Siilivask, Tartu puitarhitektuur
 • 11.30 - Elo Lutsep, Maa-arhitektuuri ja maastike uurimise ja hoidmise programm – riiklik arengukava aastateks 2007 - 2010
 • 12.00 – 13.30 lõuna
 • 13.30 - Margit Pärtel, Rebala Muinsuskaitseala
 • 14.00 - Rein Kilk, Mälestise omaniku rõõmud ja mured
 • 14.30 - Tarmo-Andre Elvisto, Säästev renoveerimine Eestis
 • 15.00 - 15.30 Kohvipaus
 • 15.30 - Eino Tomberg, Tamsalu Lubjapark ja Porkuni Paemuuseum
 • 16.00 - Raul Salumäe, Loode tammik Kuressaare lähedal - oletused ja vastuseta küsimused
 • 16.30 - Urmas Vahur, Kurese maastikukaitseala + muinsuskaitseala.
 • 17.00 - Küsimused – vastused, kokkuvõte
 • 17.30 - Konverentsi lõpetamine

Konverentsi juhatab EMS esimees Jaan Tamm ja selle võib jagada kolme suuremasse blokki:
Riik ja linn, Omaniku rõõmud ja mured, Kodanikeühendused muinsuste kaitsel. Konverentsi lõpus arutelu esinejate ja kuulajate vahel, mis loodetavasti aitab selgemaks rääkida miljööalade probleeme ja kitsaskohti.

Teisi üritusi Euroopa Muinsuskaitsepäevade raames:

Euroopa noorte fotonäitus – International Photographic Heritage Experience
Väljapanek koosneb 35 Euroopa riigi noorte fotodest, kes on jäädvustanud oma kodukandi ajaloo- ja kultuuripärandit nii heast kui halvast küljest.

Heakorratalgud ja teabepäevad:
4. septembril võsalõikustalgud Kurista mõisa kalmistul ja kabeli ümbruses Jõgevamaal koostöös Jõgeva Avatud Noortekeskuse, Jõgeva valla ja Muinsuskaitseametiga, juhatab Sille Raidvere
7. septembril heakorratalgud Vehendi kalmetel ja Jaagupi tarandkalmetel Tartumaal koostöös Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Muinsuskaitseametiga, juhatavad MKA Tartumaa vaneminspektor Arnold Unt ja arheoloog Tanel Moora,
15. septembril toimub Hiiumaa mälestisi tutvustav avalik väljasõit huvilistele: Suursadam, Kummistu, Pühalepa, Heltermaa, Vilivalla, Orjaku, Tubala, juhendab MKA Hiiumaa vaneminspektor Dan Lukas
20. septembril talgupäev Kuri kalmistul, juhendab MKA Hiiumaa vaneminspektor Dan Lukas
Võrumaal Vastseliina linnuse teabepäev koostöös Vastseliina vallaga,
Korrastustalgud ja teabepäev Risti kabeli, Madi kalme ja Tammemäe ohverdamiskohal Viljandimaal, juhendab MKA Viljandimaa vaneminspektor Anne Kivi.
Kose kalmistu heakorrastamine, juhendab MKA vaneminspektor Ly Renter

Näitused ja konverentsid:
13. september - 25. november Näitus „Harjumaa rahvamajad" Harjumaa Muuseumis. 10. oktoober konverents „Harjumaa rahvamajad" Keila kultuurimajas.
14. september Narva Muuseumi ajaloo ja museoloogia konverents Narva linnuses.
18. - 28. september Näitus „Viljandi miljööväärtuslikud alad". Korraldavad Viljandi Linnavalitsus ja Viljandi SRIK. Näitus toimub Viljandi Kondase Keskuses.
22. september Kolga-Jaani rahvamaja taasavamine.
25. september Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis helilooja ja pedagoog Mart Saare 125 sünniaastapäevale pühendatud näitus, fotonäitus „Neeme Järvi suures plaanis", suvenäitus „Võluderiigis", püsiekspositsioon.
28. september Õppekäik Tamsalu Lubjaparki. Porkuni Paemuuseumi konverents kell 12 tutvumine paemuuseumi ekspositsiooniga, looduse ja pärandkultuuriga Porkunis kell 14 õuesõpe lubjapargis - paekivi kaevandamine ja lubjaks põletamine, puistangute looduslik taimestumine; teatraliseeritud etendus "Retk läbi paekivi"

Tasuta külastuspäevad muuseumides:
Reede, 14. september Narva Muuseum
Teisipäev, 18. september Eesti Põllumajandusmuuseum
Kolmapäev, 19. september Tallinna Linnamuuseum
Reede, 21. september Tartu Kunstimuuseum
Muhu Muuseum. Muhu muuseum tähistab 790 ja 780 aasta möödumist eestlaste muistse vabadusvõitluse tähtsündmustest Pala lahingus 1217 ja Muhu maalinna kaitsmisest 1227. 

Eesti Rahva Muuseum
Laupäev, 22. september Harjumaa Muuseum
Esmaspäev, 24. september Tartu Ülikooli Kunstimuuseum
Teisipäev, 25. september Eesti Vabaõhumuuseum
Tartumaa Muuseum (Uus raua-teemaline näitus!)
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum (muuseum tähistab helilooja ja pedagoog Mart Saare 125 sünniaastapäeva, kell 16 trükise „Põhja vaim" esitlus, fotonäitus „Neeme Järve suures plaanis", suvenäitus „Võluderiigis", püsiekspositsioon „Muusikainstrumente läbi mitme sajandi")

Reede, 28. september
Eesti Arhitektuurimuuseum
Põltsamaa Muuseum
Tartu Kunstimuuseum
Eesti Loodusmuuseum
Eesti Rahva Muuseum

Laupäev, 29. september Eesti Ajaloomuuseum (Gildihoone ja Maarjamäe loss)
September Eesti Maanteemuuseum

Vaata lisaks http://ww.muinsuskaitse.ee/

Suvepäevad Saaremaal

4. - 5. august 2007 EGeS suvepäevad Saaremaal.

Koosolek Ingeri-Soome Seltsi majas

6. mai 2007 toimub Soome-Ingeri Seltsi majas (Lõuna tn 18) koosolek. Koosolek algab kell 13.00. Korjame Saaremaa suvepäevadest (4.-5.august) osalejatelt 200 krooni.
Lisaks on meeldiv võimalus kuulata loengut - dr Kaja Rand vestleb geneetikast.

Konverents Junnumaal

28. aprill 2007 Junnumaa konverents.

Koosolek edasilükatud

15. aprill 2007 - Pärnu osakonna koosolek Antud üritus on edasi lükatud maisse! Kuupäev on selgitamisel! Vaata 8. aprilli!!

Külas Fred Puss

8. aprillil 2007 - kell 11.00 Soome-Ingeri Seltsi majas kohtumine Fred Pussiga. Saame kuulda tema uurimistööst, mis ilmus raamatus Pikavere küla ajalugu: kodulooline uurimus (2006). Lisaks vastab küsimustele, millistest arhiivide fondidest leida meid huvitavaid materjale. Mõelge eelnevalt kodus, mida küsida soovite!

EGeS aastakoosolek

10. märts 2007 EGeS aastakoosolek Tartus.

Koosolek Ingeri-Soome Seltsi majas

4. veebruaril 2007 toimub Soome-Ingeri Seltsi majas (Lõuna tn 18)
10.30-12.30 II korruse saalis koduloolaste seltsingu aruande-valimiskoosolek ja
13.00-15.00 keldrisaalis suguvõsauurijate koosolek. Kindlasti rahakott kassa, sest mõlemal koosolekul korjatakse liikmemakse!

Uus hooaeg 2007

Alustame uut hooaega!
4.veebruaril 2007 toimub Soome-Ingeri Seltsi majas (Lõuna tn 18)
10.30-12.30 II korruse saalis koduloolaste seltsingu aruande-valimiskoosolek ja
13.00-15.00 keldrisaalis suguvõsauurijate koosolek.
1. Elmar Joosep tutvustas väga põhjalikult eelmisel aastal oma sulest ilmavalgust näinud raamatut "Pärnu Ühisgümnaasium algusest kuni 1952". Raamat on väga mahukas (800 lk), sisaldab lisaks kooli ajaloo kirjeldamisele palju fotomaterjale ja vilistlaste elulugusid. Trükkimise käigus on korrektori süül sisse tulnud ka apsakaid, mis on kaasa toonud autori ja omaste vahelisi lahkhelisid. E. Joosepil on kõige suurem kahju sellest, et trükkimisel on välja jäänud Uno Naissoo foto. Suur osa elulugudest on kirja pannud vilistlaste lapsed ja sõbrad, sest paraku on osa vilistlastest läinud manala teed.
2. Eevi Vallek andis Uulu kandist välja juba teise raamatu. Seekord on põhirõhk pandud Uulu seltsi-, kooli- ja mõisaelu peale. Meie jaoks oli kõige huvitavam kuulata Uulu mõisniku genealoogiast, nende perekonnanime muutumisest Flecke-st Stael von Holstein-iks ja markantsematest pereliikmetest. Väga huvitav persoon Uulus oli ravitseja-ennustaja Mihkel Kask, kellest peale raamatu ilmumist on sugulased veel rohkesti huvitavaid lugusid pajatanud. Oleks tore, kui ka need lood kaante vahele jõuaks!
3. Mart Liira andis teada, et hommikul toimunud koosolekul võeti vastu otsus muuta nime Pärnu/ maa Koduloolaste Seltsing ümber MTÜ Pärnumaa Koduloolaste Selts. See nimemuudatus on vajalik seoses fondidest raha taotlemisega, teatavasti seltsingutele rahasid ei eraldata. Koostöös vastloodud MTÜ-ga on plaanis suguvõsauurijatel osaleda 28.04.07 Junnumaa konverentsist Koongas ja 9-10.06.07 kaasa lüüa õppereisi (Pärnu-Järvamaa marsruudil) korraldamisest ja ekskursioonist.
4. Aastakoosolek saab toimuma 10.märtsil Tartus, millest kindlasti lubas osaleda 9 liiget, volitused on kirjutanud 11 liiget. Ülejäänud puudusid koosolekult. Saaremaa suvepäevadest on huvitatud 14 EgeS liiget ja mõned koduloo seltsi liikmed. Meiepoolset suurt huvi arvestades on mõttekas küll Saaremaa suvepäevadeks buss rentida.

Järgmise koosoleku ajaks valiti 15.aprill 2007 kell 13.00 Lõuna tn 18 Pärnus.