Jõulupidu kodu-uurijatega

15. detsembril on jõulupidu Aruvälja raamatukogu ajalootoas.

Lävemaks 1 euro
Kaasa võta kink Jõuluvana kingikotti.
Jõululauale sobib midagi omatehtut

Paadremaa buss väljub 13.10 (Kalevipoja peatus). Tagasi saab 18.00

Teata osavõtust neljapäevaks 13. detsembriks.

Ester Kerge, ester.kerge@mail.ee
Mart Liira, liiram@hot.ee
koduloop@gmail.com

Kokkutulek

Anneli Ojatamm korraldab 6. juunil 2012 algusega kell 11.00 Pärnu uues muuseumis üle vabariigi Pärnumaalt ja -linnast pärit suguvõsauurijate kokkutuleku.

Muuseumirahvas tutvustab oma uusi ruume ja näitusi. On kutsutud üllatusesineja.

Ametliku osa lõppedes saame omavahel suhelda, luua uusi tutvusi jms

Pärnu Muuseum, peale remonti

Vähemalt meie osakonna jaoks.

Selleks ootamegi kõiki Pärnumaa uurijaid Pärnusse vastavatud Pärnu Muuseumi (muuseum avatakse 25.05) Meie käsutuses on suur 80-kohaline saal kõigi udupeenete aparaatidega ja giid muuseumi tutvustamiseks. Oodatud on igasugused ettekanded oma tehtud töödest!

Algus kell 11.00

Kõigepealt tutvume uue muuseumi ruumide ja eksponaatidega. Pärnu ajaloost räägib Jaan Tagaväli. Pärnu koolmeistri Mihkel Kampmaa eluloost ja põlvnemisest teeb ettekande Vaike Birk

Hiiumaa osakond kutsub

Hiiumaa osakond on valmis mandri-külalisi Kärdlas vastu võtma 26. mail 2012

Tere tulemast! 

Kadi

Tagasiside aastakoosolekust

10.03.2012 toimus Tallinnas Nõmme Gümnaasiumis Eesti Genealoogia Seltsi aastakoosolek. Pärnust osalesid Eve Jürgens ja Mart Liira, neil kaasas 12 volitust.

Seltsi eelmise aasta tegevusest andsid aru seltsi esimees Raivo Maine ja osakondade esindajad. Revisjon leidis, et seltsi raamatupidamine on heas korras.Jaan Tagaväli leidis, et seni Tallinna keskne maakondade kaupa suguvõsauurijate kokkusaamised on igati õnnestunud üritused. Tema ettepanek viia need kokkusaamised maakondade keskustesse teenis osalejailt aplausi. Seega on ka pärnakatel au külla kutsuda üle Eesti Pärnumaa juurtega genealooge!

Nagu tavaks, valiti EGeS Aasta Väljaanne, mille võitjaks osutus raamat "Karla küla läbi sajandite". Seltsi auliikme tiitel omistati Tartu osakonna kauaaegsele aktiivsele liikmele Maimu Kiigele ja Aasta Genealoogi tiitli pälvis Vello Kallandi Järvamaalt.

Järgmise aastakoosoleku korraldajaks on Viljandimaa osakond. Püüame olla tublimad osalejate poole pealt!

Aastakoosoleku piltidega saab tutvuda aadressil: http://picasaweb.google.com/egs.tallinn

Aastakoosolek Tallinnas

Kõikidele Eesti Genealoogia Seltsi liikmetele!

EGeSi aastakoosolek toimub 10.03.2012.a. Tallinnas Nõmme Gümnaasiumis, aadressil Raudtee 73. Asukoha skeemi ja kohalesõidu info leiate käesolevale teate lõpust.

Registreerimine algab kell 10, koosolek kell 11, lõuna on 13-14, orienteeruv lõpp kell 16.

Aastakoosoleku päevakord:
1. Avamine, juhataja ja protokollija valimine, kodukord, päevakord.
2. Juhatuse esimehe ja 12 osakonna juhi ettekanded.
3. Aruanne 2 aastat kestnud maakondlike kokkusaamiste sarjast.
4. Revisjonikomisjoni aruanne ja selle kinnitamine.
Lõuna.
5. Aasta Väljaande kandidaatide tutvustamine ja võitja teatavaks tegemine.
6. Auliikmete valimine.
7. Aasta Genealoogi valimine.
8. Tänukirjade kätteandmine.
9. Sõnavõtud.
10. Lõpetamine.

TOITLUSTAMINE: Kes soovib kohapeal lõunastada, neile on palve edastada sellekohane soov oma osakonna juhile hiljemalt 1.märtsiks. Tallinna osakonna liikmed peavad söögisoovist hiljemalt 1.märtsiks teada andma oma maakondliku rühma juhile. Kellel Tallinna osakonna liikmetest rühmajuht puudub või kes ei kuulu mitte ühessegi maakondlikku rühma, need peavad oma söögisoovi edastama hiljemalt 1.märtsiks Tallinna osakonna asejuhatajale Merike Poljakovile, e-post merikepol@hot.ee Orienteeruv lõunasöögi hind on 2.50 €.

Kes kohale ei tule, see kirjutagu kellegi teise koosolekule KINDLASTI tuleva EGeSi liikme nimele VOLIKIRI ja andku see tema kätte. Volikirja võib saata ka e-postiga. Käesolevale teatele lisan volikirja blanketi.

Lisainfo: www.genealoogia.ee/tallinn

Autobuss nr 33. Teisel pool raudteed ka bussid 10 ja 27. http://soiduplaan.tallinn.ee/#bus
Elektrirong:
Tallinnast (Balti jaam) 10:05 Hiiul 10:21 /Riisipere rong/
Tallinnast (Balti jaam) 09:27 Hiiul 09: 43 /Keila rong/
Tallinnast (Balti jaam) 10:49 Hiiul 11:05 /Paldiski rong/
Keilast 10:25 Hiiul 10:50
Paldiskist 09:42 Hiiul 10:07
Riisiperest 09:15 Hiiul 09:40
www.elektriraudtee.ee