Tartu Ülikooli kursus „Perepärimus internetiajastul“

Tulge ja muutke oma suvi tegusaks ja sisukaks. Tartu Ülikooli suveülikoolis on võimalik õppida kursusel „Perepärimus internetiajastul“. Kursusel tutvutakse perepärimuse arengujoontega tänapäeval, arvestades infotehnoloogia arengut ja ühiskonna liikuvat iseloomu.

Perepärimus internetiajastul, 4.08, Tartu
Õppejõud: Tiiu Jaago, Kalev Jaago
Kursuse hind: 75 €
Maht: 1 EAP (26 h)
Kursuse läbinu tunneb mõtte- ja väljendusviiside muutusi, mis tulenevad tänapäevasest perepärimuse kontekstist (perestruktuur ja infotehnoloogia tänapäeva ühiskonnas).
Kursuse sisu: Perestruktuuri, traditsioonide ja suhtemustrite seotus (sh segaperekonnad, suhted pereliikmetega üle riigi- ja kultuuripiiri);
uued pereajaloo esitusviisid;
suguvõsaajaloo uurimisvõimalused internetis.

Tartu Ülikooli suveülikool alustas 2000. aastal. Loomisest alates on suveprogramm mõeldud kõigile, kel soovi ja tahet ennast erialaselt täiendada või avardada silmaringi.

Suveülikooli kõik kursused leiate aadressilt www.ut.ee/suveulikool.

Suveülikoolis osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse koos hinnetelehega.

Täiendusõppes kogutud ainepunkte on võimalik kasutada tasemeõppe õppekavade täitmisel sobiva õppeaine olemasolul kõrgkoolis.Enam infot 737 5560, taiendusope@ut.ee

Tule Suveülikooli!

Näitus

Kolmapäeval, 28. mail kl. 18.00 avatakse näitus  „Talumatsist härrasmeheks“

FOTOL: Hugo Voormansik – eeskujuliku välimusega noorsand Varesmetsa kandist 20. saj I poolest.

Koidula muuseumis avatakse Iisaku muuseumi rändnäitus „Talumatsist härrasmeheks“ .

J.V. Jannseni 195. sünniaastapäevale pühendatud näitus heidab pilgu Eesti maamehe rõivastele ja aksessuaaridele 19. sajandi teisest poolest, kui hakkas toimuma üleminek linnamoele. Eesti talumees kandis kuni 19.sajandi teise pooleni peamiselt rahvarõivaid, mistõttu oli välimuse järgi võimalik vahet teha, kas inimene oli pärit maalt või linnast ning kas tegu oli rikkuri või popsiga. Esimesed linlikuma moe järgijad olid mehed, eeskätt maal elavad haritlased, seejärel nooremad mehed.

Vabrikutööna valminud riided ning jalanõud ilmusid laatadele ja kauplustesse 20.saj alguskümnenditel. Hakati kandma pikki pükse ja vammuskuube, ülekuubede asemele ilmusid palitud. Peakatteks oli suvisel ajal kaabu või nokaga müts, talvel läkiläki. Jalas hakati kandma saapaid, 19.sajandi lõpust ka kamasse. 20.sajandi alguses said tuntuks kalossid. Meesteriietuse juurde hakkas kuuluma ketiga uur ja jalutuskepp. Pidulikemal juhtudel ilmusid ka maainimeste selga sabakuued ja frakid.

Näituse koostas Anne Nurgamaa, kujundas Kaja Tina. Näitus jääb avatuks 15. augustini.

Olete oodatud!

Koidula Muuseum
Jannseni 37
Pärnu, 80032
Telefon: +372 44 33 313

info@parnumuuseum.ee

www.parnumuuseum.ee