Ajakirjad

96 kirjet / 96-st kirjest
Pealkiri Autor Ajakiri Aasta Number Lehekülg
1861.a. Balti kubermangude nekrutiseadus T. Tannberg Kleio 1988 1 50-54
Väljavõte:Sindi mõisavalitseja Johann Gustav Tardeli tapmisloo ühiskondlikust taustast Peeter Kask Kleio 1988 1 86-87
Eesti talurahvas XVII-XIX sajandil: Uurimusi Läänemeremaade ajaloost V P.Pirsko Kleio 1989 2 95-96
Kroonumõisate kataster Liivimaal XIX sajandi algul Aadu Must Kleio 1991 3 31-35
Märkmeid Kärdla ajaloost Leo Tiik Kleio 1991 3 89-91
Kas jõuame? Priit Pirsko Kleio 1991 3 114-115
Tori põrgupere M.Tilk Kleio 1992 5/6 61-64
Täiendavalt Eesti ainestikust Herrnhuti arhiivis Mati Laur Kleio 1992 5/6 77-78
Katkenud töö (H.Ligi: Eesti rahvastikukaotused Nõukogude Liidu vanglates ja sunnitöölaagrites) A. Rahi, A. Must Kleio 1993 8 8-15
Prof.H.Ligi poolt juhendatud diplomitööd Ü.Liitoja Kleio 1993 8 16-19
Ajaloolise ajakirja sisust T. Rosenberg Kleio 1993 8 29-32
Ajalooline ajakiri 1922-40 koondsisukord Ülle Must Kleio 1993 8 53-63
Käsikirjalised päevikud ja mälestused EAA-s K.Jaago Kleio 0 9 26-36
Kabala valla passiregister Aadu Must Kleio 1994 10 14-26
Pilguheit Eesti õiguse ja kohtute arengule Viljar Peep Kleio 1995 11 16-26
Kleio 1-10 numbri koondsisukord Kleio 1995 11 59-62
Riik, maaisand ja seisused (Varauusaegsete võimustruktuuride kujunemisest Vana-Liivimaa piiskopkondades) P.Piirimäe Kleio 1995 13 16-25
Õigustavad ja kihelkonnakohus (Tsaarid, parunid ja talupojad võitluses eestirootslaste kohaliku omavalitsuse pärast 19.sajandil) T.Jansson Kleio 1995 13 57-66
Hiiumaast. Eriti Orjakust, Reigist ja Putkastest L.Tiik Kleio 1995 14 40-44
Eraarhiivide erastamisest Eestis P.Pirsko Kleio 0 14 53-55
Väljarännanud eestlaste uurimine geograafide diplomitöödes 1970.aastail O.Kurs Kleio 0 14 49-52
Pärisorjuse kaotamine Eestis Rootsi ajal A.Loit Kleio 1996 1 3-18
Ajalooline informaatika - mis see veel on? R. Ruusalepp Kleio 1996 2 28-33
Talurahva olukorrast 18.sajandi Liivimaal M.Laur Kleio 1996 2 12-18
Õigeusu kirik Põhja-Liivimaal peale usuvahetusliikumist. Valik probleeme U.Klaas Kleio 1996 2 28-33
TÜ ajalooüliõpilaste diplomitööde nimekirjad: 1981-1983, 1984, 1985, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 Kleio 1996 2 28-33
Allikate komplekssest kasutamisest massirepressioonide ajaloo uurimisel Aigi Rahi Kleio 1996 3 (17) 27-34
Kleio 11.-20. numbri koondsisukord Kleio 1997 3 (21) 60-62
TRÜ ajalooüliõpilaste diplomitööd 1981-1996 Kleio 0
C.R.Jakobson Jamburgis aastail 1862-1864 R.Põldmäe Keel ja Kirjandus 1961 10 584-594
Marie Underi esiisadest L.Tiik Keel ja Kirjandus 1962 8 495-496
Perekonnanimedest ja nende uurimise ülesannetest H.Tarand ja E.Rajandi Keel ja Kirjandus 1966 4 226-231
Meie perekonnanimede liigitamisest ja seletamisest H.Tarand ja E.Rajandi Keel ja Kirjandus 1966 7 393-402
Gustav Suitsu esivanematest L.Rootsmäe Keel ja Kirjandus 1967 12 728-731
Sakala ja Ugandi kihelkonnad E.Tarvel Keel ja Kirjandus 1968 9 543-550
Sakala ja Ugandi kihelkonnad (järg) E.Tarvel Keel ja Kirjandus 1968 10 586-596
Kuidas eestlast on nimetatud P.Ariste Keel ja Kirjandus 1968 10 603-606
Mõisate ja mõisnike nimedest lähtutud kohanimesid Lõuna-Eestis K.Uustalu Keel ja Kirjandus 1968 12 734-746
Veel mõni sõna mõisate ja kohanimede kohta L.Leesment Keel ja Kirjandus 1969 6
Täiendusi C.R.Jakobsoni genealoogiale L.Rootsmäe Keel ja Kirjandus 1970 12 743-744
Veel Friedebert Tuglase esivanematest L.Rootsmäe Keel ja Kirjandus 1971 3 157
Johann Voldemar Jannseni päritolust L.Rootsmäe Keel ja Kirjandus 1971 7 413-417
Herman Sergo ja Hiiumaa K.Mihkla Keel ja Kirjandus 1971 9 520-525
Mõnda Kristian Jaak Petersonist M.Lepik Keel ja Kirjandus 1972 8 459-466
Kristian Jaak Petersoni esivanematest ja sugulastest L.Rootsmäe Keel ja Kirjandus 1973 11 676-677
Ilmar Sikemäe ja tema kodunurk Järvamaa K.Mihkla Keel ja Kirjandus 1974 12 752-755
A. H. Tammsaare esivanematest L. Rootsmäe Keel ja Kirjandus 1975 1 33-36
Põlised Smuulid E.Priidel Keel ja Kirjandus 1975 9 526-539
Jakob Hurda arengutee Vana kandleni R.Põldmäe Keel ja Kirjandus 1975 11 651-661
Mälestuste mailt E.Elisto Keel ja Kirjandus 1976 10 622-626
Jakob Hurda esivanematest L.Rootsmäe Keel ja Kirjandus 1977 4 230-233
A. H. Tammsaare vend Otto Hansen (1885-1930) K. Mihkla Keel ja Kirjandus 1979 3 167
Jesuiidid Tartus 1583-1625 J.Kivimäe Keel ja Kirjandus 1980 6 372-376
Uurimusi O.W.Masingust ja tema kaasaegseist R.Põldmäe Keel ja Kirjandus 1980 9 565-566
Perekonnanimede panekust Eestimaa talurahvale 1835 L.Tiik Keel ja Kirjandus 1987 2 83-88
Kuressaare linnakooli vanem ajalugu J.Kivimäe Keel ja Kirjandus 1990 9 570
Uusi andmeid Koidula esivanemate kohta M.Salupere Keel ja Kirjandus 1993 12 708-716
Eesti rahvuslik kõvaketas asub Tartus P.Prisko Arvutimaailm 1995 1
Korduma kippuvad küsimused. Suguselts I.Kaimer Arvutimaailm 1995 6 13
Ajaloo andmebaasid A. Must Arvutimaailm 1995 6 19-20
Ajaloo andmebaasid järg A. Must Arvutimaailm 1995 8 42-44
Vist Jumal saatis ühe tähe eestlaste sekka (Koidula) E.Paaver Eesti Naine 1995 10
Marie Under Sirje Kiin Eesti Naine 1995 11
Hakkan oma suguvõsa uurima J.Lankots Maakodu 1990 10
Meie suguvõsa S.Maksimov Maakodu 1990 11
Perekonnakroonika koostamisest Kalender 1976 0
C.F.Tenner oli eesti soost L.Rootsmäe Eesti Loodus 1984 3
Et kestaks mälu T.Velliste Looming 1982 2
Sugunimede tekkimine. Eestlasele eesti nimi Tartu 1921/1922 M.J.Eisen Loomingu brozüür 0
Perekonnanimede panekust talurahva vabastamisel, eriti Saardes L.Leesment Loomingu brozüür 1940
Saarde kihelkond E.Nugis Loomingu brozüür 1934
Saarde kiriku ajalugu K.Sitska Loomingu brozüür 1910
Saarde ajalugu, koolid, mõisad, muinasjäänused, kirikud, palvemajad, kalmistud Koguteos Pärnumaa 0 502-511
Kuidas jõuda kõuguni (suguvõsa uurimise vaev ja võlu) A.Salum Aja Pulss 1992 8
Meetrikaraamatud - ajaloo kullafond H.Palli Horisont 1990 8
Paljas nimi ei ütle midagi H.Peep Kultuur ja Elu 1973 10
Sibulad suure algustähega A.Ottin Kultuur ja Elu 1985 6
Ühest põlistammest Pühajärve lähistel M.Pihlak Kultuur ja Elu 1985 9
Perekonnakroonika ja üks väsimatu mees (Helistvee) K.Pilvistu Kultuur ja Elu 1986 4
Hella Wuolijoe emapoolsest sugupuust H.Kokamägi Kultuur ja Elu 1987 3
Varisesid vaprad vallad, kolletasid kihelkonnad... E.Tarvel Kultuur ja Elu 1989 8
August Gailit - 100 R.Susi Kultuur ja Elu 1990 12
Kes need Sarved on? H.Horn Kultuur ja Elu 1991 1
Edasi kihelkondliku mõtlemise juurde E.Lukka Kultuur ja Elu 1991 3
Elulugu mälestusteta on nagu luu ilma lihata R.Hinrikus Kultuur ja Elu 1996 1
Eesti suguvõsade uurimine E.Lipp Eesti Kirjandus 1909
Eesti Muinsuskaitse Seltsi Toimetisi Eesti Kirjandus 0
Pilk Eesti nüüdseile perekonnanimedele A.Saareste Eesti Kirjandus 1989 2
Eesti asustusuurimise ülesandeist P.Johansen Ajalooline Ajakiri 1930 1/2 11-18
Geneaoloogiaga tegelenud isikute nimed Ajalooline Ajakiri 1933 2 171
Ettekanded AS aastakoosolekust Ajalooline Ajakiri 1934 2 91-92
Põhja-Eesti maj.olustik XIX saj. teisel poolel H.Sepp Ajalooline Ajakiri 1938 1 4-20
Abjast Iklani - asustus ja kohanimed minevikus L. Leesment Eesti Geaograafia Seltsi Aastaraamat 1974 0
Eesti Rahva Muuseumi üllitised Pro Ethnoloogia 3 1995
Nimi Ajalooallikana A.Must Pro Ethnoloogia 3 0
Hingede revisjonide andmete kasutamisest ajalooallikana S.Vahtre ENSV Teaduste Akadeemia Toimetised 1964 2