Külas Sõjahaudade Hoolde Liit

Külas oli Sõjahaudade Hoolde Liit. Sarnane üritus toimus meil 04.11.2002. Käesoleva ürituse pildid on meil albumis.

Koosolek (märts)

Selle aasta teine kohtumine toimus 17. märtsil Eve kontoris, kus meile kõneles Leili Põder oma Siberi aastatest. Kuulasime kõik huviga. Pärast kogus Eve volikirju aastakoosolekuks. Pilte näeb Facebookist ja pildialbumist.

Külaskäik Audru muuseumi

Täname Estrit, et ta meid kaasa kutsus Audru muuseumiga tutvuma!

Üritus oli tore, saime koduloolastega omavahel rohkem tuttavaks!
Kohvilauas tutvustas igaüks millist kihelkonda või küla uurib. Kes oskas, andis nõu, kust leida oma kodukandi kohta infot. On ju koduloolased koos käinud enamik juba 20 aasta jagu, neil on suuri kogemusi!
Muuseumi kogu on imetlusväärne, lisaks ajaloolistele esemetele hoitakse seal Dora Kesperi koostatud Audru sovhoosi ja Audru valla nahkköites kroonikaid. Mina ja Sybille saime neist hulga pildimaterjali oma sugulastest! Nendes kroonikates olid pildid isegi pruutpaaride kohta!
Terve riiul oli Audru gümnaasiumi koolilaste koostatud kodukandi uurimistöid. Nende sisu uurimiseks meil seekord aega ei olnud, seepärast tahame kindlasti veel Audru muuseumi külastada!