Raamatud

73 kirjet / 73-st kirjest
Pealkiri Autor Aasta
See olevat olnud.... T. Jaago, K. Jaago
Talude päriseksostmise aegu Juhan Kahk
Talunimed läbi aegade G.Troska
Valik käsikirjalisi tekste 14-19.sajandist Õppevahend
1858 aasta talurahva rahutused Eestis
Autori teatmik Lembit Abo
C.R.Jakobsoni Talumuuseum H. Riis, R. Tomson
Eesti Ajalooarhiivi fondide loend
Eesti Ajalooarhiivi päevad 16-17.mai 1991 EAA
Eesti Ajalooarhiivi: Artiklite kogumik 1.vihik EAA
Eesti Ajalooarhiivi: Artiklite kogumik 2.vihik EAA
Eesti ala mõisate nimestik
Eesti haldusjaotus 20. sajandil Liivi Uuet
Eesti Priinimed: Jaani kihelkond Kairit Henno
Eesti Riigiarhiivi fondide teatmik I osa 1917-1944
Eestlaste aeg L.Vahtre
Eestlaste perekonnaloo allikad Aadu Must
Elust mõisnike ajal 1503-1919 Aili Karindi
Halinga ja Pärnu-Jaagupi valla ajalugu Sergei Seeland
Häädemeeste elu 2 1999
Ikla, äädemeeste, Uulu Tiiu Pukk
J.Renneri kroonika
Küüditamine Eestist Venemaale 1941 & 1940 - 1953 ERRB 6. raamat
Merelinn Pärnu Pärnu linnavalitsus
Muinasaja teadus eestlaste maal Jaan Jung
Mööda kodukandi radu E. Preesalu
Nasva ajalugu Kalle Kesküla
Perekonnanimed Velise vallas 1835-1858 Sergei Seeland
Poliitilised arreteerimised Eestis 1940-1988 1. osa ERRB
Poliitilised arreteerimised Eestis 1940-1988 2. osa ERRB
Pro Patria 1940-1945 ORURK
Pärnu linna ja maakonna teatmik-kalender V. Birk, L. Reinberg
Pärnu-Jaagupi alevi hoonestus 1532-1990 Sergei Seeland
Pärnu-Jaagupi kihelkonna kirikulugu Sergei Seeland
Pärnumaa ajalugu. Vihik 1 Pärnu Maavalitsus
Pärnumaa ajalugu. Vihik 2. Külade ajaloost A. Toht
Raamatulooline Eesti, kodumaa tundmise allikad Jaan Eilart
Sakala kalender 1999 Loom.kollektiiv
Sindi linna ja 1.detsembri nimeline vabrik Aadu Must
Suureaua talu algus ja lõpp Gross, Järvet
Tihemetsa tehnikum - 70 1925-1995 Karl Pettai
Uurimusi Läänemeremaade ajaloost TÜ Toimetus
Vana-Pärnu Kinnisturaamat 1451-1599 Arh. Peavalitsus
Velise valla ajaloost Sergei Seeland
Eesti 21.sajandil: arengustrateegiad, visioonid, valikud A. Oja, A. Raukas 1999
Eesti Kodukant nr 1 ja 2 1998
Eestimaa 1725-1726 adramaarevisjon Läänemaa EAA,TRÜ 1988
Eestimaa 1725-1726 adramaarevisjon Wirumaa EAA,TRÜ 1988
II Maapäeva dokumendid 1998
Karl Ernst von Baer 200.sünnipäevale pühendatud näituse
Kataloog EAA 1992
Kontakt (Viljandi EGS kingitud telefoniteatmik) 2000/2001
Lehekülgi Halliste kihelkonna ajaloost I (Viljandi EGS annetus)
Põhja-Tartumaa talud 1582-1858 I osa TÜ, EAA 1992
Põhja-Tartumaa talud 1582-1858 II osa TÜ, EAA 1992
Põhja-Tartumaa talud 1582-1858 III osa TÜ, EAA 1992
Põhja-Tartumaa talud 1582-1858 IV osa TÜ, EAA 1992
Pärnu Eliisabeti kogudus. Eel- ja ajalugu A. Põder 2000
Saaremaa Maasilinna foogtkonna maaraamatud 1569-1571 EAA 1992
Schwedische Garnisonen in Est- und Livland 1654-1699 Margus Laidre 1990
Sukutieto nr 4 1996
Talurahvaliikumine Eestis aastail 1845-1848 I EAA 1991
Tartu Ülikooli usuteaduskond 1632-1940 L.Raid EAA 1995
Eesti ala valitsemine 18.sajandil (1710-1783) M. Laur 2000
Eesti Genealoogia Seltsi 15.aastapäeva teaduskonverents 12.novembril 2005 Tallinnas Eesti Genealoogia Selts 2005
Küla kodu-uurija kukeaabits M.-A. Jõesaar 2004
Halinga valla ajaloost Sergei Seeland 2006
Pärnu Ühisgümnaasium algusest aastani 1952 E. Joosep 2006
Uulust mitme kandi pealt E. Vallek 2005
Uulust mitme kandi pealt II E. Vallek 2006
Ikosen Suku osa 2 Pohjois-Karjala T. Ikonen 2002
Maakaitseväekohustus Balti kubermangudes 19.sajandi 1.poolel (1806-1856) Tõnu Tannberg 1996
Mihkel Kampmaa ja tema pärand Vaike Birk 2007